ඇමරිකානු ජනාධිපතිවර⁣ණයේ අපේක්ෂකයන් ඩොලර් මිලියන 218ක් සමාජ මාධ්‍ය වෙනුවෙන් යොදවලා

ඇමරිකානු ජනාධිපතිවර⁣ණයේ අපේක්ෂකයන් දෙන්නම facebook ads සඳහා වියදම් කරපු මුළු මුදල් ප්‍රමාණය තමයි මේ තියෙන්නේ...

වැඩිම මුදල් ප්‍රමාණයක් යොදවල තියෙන්නේ Republican පක්ෂයෙන් වන අතර, අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා අතුරින් වැඩි මුදලක් යොදවල තියෙන්නේ Joe Biden මහතා.
Democratic පක්ෂය $107.3M (රුපියල් 194,151,504.00) ක මුදලකුත්, Republican පක්ෂය $111M (රුපියල් 201,409,504.00) ක මුදලකුත් වැය කරල තියෙනවා. පක්ෂ දෙක අතර facebook එකට කරපු වියදම අරින් Democratic පක්ෂයට වඩා $3.7M මුදලක් Donald J. Trump ගේ facebook මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු වලට යොදවල තියෙනවා.
Donald J. Trump ගේ page එක Admin, Editers වගේ අය 44 දෙනෙක් (Cambridge Analytica සමාගම මූලිකත්වය අරගෙන) manage කරල තියෙනවා. Joe Biden ගේ page එක 98 දෙනෙකු manege කරල තියෙනවා.
තාක්ෂණය අතින් ඉතාම දියුණු රටක් වෙන ඇමරිකාවේ Target Ads ගහන්න ඉතාම දක්ෂ පිරිසක් තමයි ඔය page දෙකම run කලේ. ඉතිං කොහොම වෙතත් එහෙත් ජනාධිපතිවරණයට facebook social media එක සෘජුවම බලපානවා කියන එක වියදම් කරපු මුදල් වලින් පේනවා.
තවත් විශේෂත්වයක් තමයි Donald J. Trump 2017 ඉදන්ම 2020 ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරගෙන Ads ගහල තියෙනවා. නමුත් Joe Biden 2019 April 25 ඉදන් තමයි ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් මුදල් වියදම් කරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ...
ඔය American වල facebook users ල වෙනුවෙන් Target කරන්න ගහපු Ads වල වියදම විතරයි. සමාජ ජාල ඉතාම බලවත් එහේ Twitter, Google, LinkedIn, Pinterest, SnapChat, වගේ social media වලටත් PornHub එක වගේ web sites වලටත් ඔය අපේක්ෂකයන් කොච්චර මුදලක් වියදම් කරල ඇතිද.?
ඉදිරි ලෝකයේ තියෙන බලවත්ම අවිය, සමාජ ජාල කියන එක තහවුරු කරගන්න, ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණයත් හොඳම උදාහරණයක්.
(උපුටා ගැනීමකි)