ගොළු තාත්තා තිර පිටපත කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්ද එස් විරසුරිය මහතා වෙත

ශ්‍රී ලංකාවේ අවාසිදායක ග්‍රාමීය අධ්‍යාපනය පිළිබඳව පර්යේෂණ රචනයක් වන ගොළු තාත්තා ටෙලි නාට්‍ය තිර පිටපත එහි රචක සහ අධ්‍යක්ෂක ඔක්ෂාන් විජේරත්න මහතා විසින් ( 24 ) කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්ද එස් විරසුරිය මහතා වෙත පිළිගන්වන ලදී.
ඔක්ෂාන් විජේරත්න මහතා කෑගල්ල අරණායක උස්සාපිටිය උපන් කළ කලාකරුවෙකු වන අතර අවශ්‍ය ඕනෑම විටක මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ පාසැල් සහ කළා ආයතනවල ඉගෙනුම ලබන දරුවන්ගේ සාහිත්‍ය කටයුතු සඳහා දායකත්වය ලබා දීමට තමන් කැමැත්තෙන් සිටින බව ඔක්ෂාන් විජේරත්න මහතා මෙහිදී සඳහන් කළා.
ඔක්ෂාන් විජේරත්න මහතා 2016 වසරෙ පැවති හොඳම ටෙලි නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂණය සඳහා සම්මානයට පාත්‍රවු කළා කරුවෙකි.
(ජි ඒ එස් ගමඇතිගේ  පැල්මඩුල්ල )