යුද හමුදාවට ජපාන නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනයේදී රිදී පදක්කමක්

ජපානයේ, ටෝකියේ නුවර පසුගිය දා පැවති ‘ජපන් සැලසුම් නිර්මාණ හා නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය’ (JDIE) සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ කෝප්‍රල් ඩි.එම්.සී. දිසානායක ඉදිරිපත් කරන ලද‘ආපදා තත්ත්වයන් සඳහා ස්වයංක්‍රීය ආරක්ෂක පද්ධතියක’ නිර්මාණයට තාක්ෂණික අංශයෙන් ඉදිරිපත් වු තරගකරුවන් සියගණනක් අතරින් රිදී පදක්කම හිමිව ඇත.
 
ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා 2 වන සන්නද්ධ බුද්ධි බලකාය නියෝජනය කරන කෝප්‍රල් ඩි.එම්.සී. දිසානායක විසින් ඔහුගේ පළමු නවෝත්පාදන නිෂ්පාදනය යාපනය ආරක්ෂක සේනා මුලස්ථානය විසින් සංවිධානය කරන ලද ‘යාපනය නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය’ සඳහා ඉදිරිපත් කළ අතර, එය එවකට යාපනය ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති ලෙස කටයුතු කළ වත්මන් යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක ගේ පැසසුමට ලක්විය. ඒ අනුව, ඔහුගේ මෙම විශේෂිත වු නව නිපැයුම යුද හමුදාපතිවරයා විසින් පුද්ගලිකවම නිරීක්ෂණය කරමින් එය තවදුරටත් සාර්ථක කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සහාය සහ ධෛර්ය ලබාදීමට සහතික වන ලදී.
 
කෝප්‍රල් ඩි.එම්.සී. දිසානායක ඉදිරිපත් කරන ලද ‘ආපදා තත්ත්වයන් සඳහා ස්වයංක්‍රිය ආරක්ෂක පද්ධතියක’ නව නිර්මාණය ‘ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම’ (SLIC) මඟින් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ නව නිපැයුමක් ලෙස තෝරාගත් අතර, අනතුරුව එම කොමිසමේ සභාපති ආචාර්ය මහේෂ් එදිරිසිංහ ගේ මඟපෙන්වීම යටතේ ටෝකියෝ ප්‍රදර්ශනය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලදී.