තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ගත් තීරණය

සංචරණ සීමා පනවා ඇති ප්‍රදේශ සහ නිරෝධායනය වන නිවෙස් වෙත නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදාහැරීමේ කටයුතු තාවකාලිකව නවතා දැමීමට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.
තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් ලැබෙන තුරු අදාළ නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදාහැරීම නවතා දැමීමට පියවර ගත් බවය.
නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදාහැරීමේ කටයුතු ඊයේ (13) දිනයෙන් ආරම්භ කෙරුණු අතර සංචරණ සීමා පනවා ඇති ප්‍රදේශ සහ නිරෝධායනය වන කිසිදු නිවසක් වෙත නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදාහැරී සිදුනොකළ බව ඔහු සඳහන් කළේය.
මෙම ප්‍රදේශ සඳහා නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදාහැරිමේ කටයුතු ඉදිරි දිනක දී සිදුකිරීමට නියමිතය.
මෙවර තැපැල් කාර්යාල 2000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක තැපැල් සේවකයින් 8000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදාහැරිමේ කටයුතු සිදුකරයි.
පසුගිය 11 සහ 12 යන දෙදින තුළ තේරීම්භාර නිලධාරීන් විසින් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට මෙම නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා භාරදුන් අතර මේ වන විටත් ඒවා තැපැල් කාර්යාල වෙත යවා ඇති බව සඳහන්ය.
නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදාහැරිම් කටයුතු ලබන 29 වැනිදායින් අවසන් කිරීමට නියමිතය.
කෙසේවෙතත් 19 සහ 26 යන දිනයන් විශේෂ බෙදීම් දිනයන් ලෙස නම් කර බෙදාහැරීම් කටයුතු සිදුකරන බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා සඳහන් කළේය.