ලලිත් කොතලාවල මහතාගේ දුක්බර කතාව

පසුගිය රජයේ සිදුවූ මහා පරිමාන වංචාවක් පිලිබඳව ලලිත් කොතලාවල මහතා සංවේදීව හෙළිකරනු ලැබ සිටිනවා. ගෝල්ඩන් කී ව්‍යාපාරය වැටීමට හේතුව පැහැදිලි කරන දේශමාන්‍ය ලලිත් කොතලාවල මහතා එවකට තිබු ව්‍යාපාරික වටපිටාව හේතුවෙන් ගෝල්ඩන්කි සමාගම බිඳ වැටුණු බවත්. එයට තමා හෝ තැන්පත් කරුවන් වගකිවයුතු නොමැති බවත් ලලිත් කොතලාවල මහතා පැහැදිලි කර සිටිනවා. එමෙන්ම තමන් හොරෙකු නොවන බව එතුමා අවධාරණය කර සිටී. විඩියෝව නරඹන්න
ස්වාධීන රූපවාහීනී නාලිකාවේ සත්‍යාගාරය වැඩසටහනේ දේශමාන්‍ය ලලිත් කොතලාවල මහතා දැක්වූ අදහස්