දෙවනගල පුරාවිද්‍යා භූමිය ආශ්‍රිතව ඇති ගැටළු වලට විසඳුම් ලබා ගැනීමට විශේෂ සාකච්ඡාවක්

ඓතිහාසික මාවනැල්ල දෙවනගල පුරාවිද්‍යා භූමිය ආශ්‍රිතව මේ වන විට පැන නැගී ඇති ගැටළු වලට විසඳුම් ලබා ගැනීම අරමුණ පෙරදැරි කරගෙන විශේෂ සාකච්ඡාවක් (3) කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ රැස්වීම් ශාලාවේ දී පැවැත්විණි
මෙම සාකච්ඡාව සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්ද එස් වීරසූරිය මහත්වරුන්ගෙ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වු අතර මෙ සදහා රාජ්‍ය නිළධාරින් රුසකගෙ සභාගිත්වයෙන් පැවැත්විණි
මෙම ගැටලුව විසඳීම සඳහා අදාල රාජ්‍යය ආයතන ඒකාබද්ධව කටයුතු කිරීමට නියමිත බවයි කැගල්ල දිස්තුික්ක් ලෙකමි මහින්ද එස් විරසුරිය මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ .
-ජි ඒ එස් ගමඇතිගේ  පැල්මඩුල්ල