සයිබර් ප්‍රහාර වළකන්න අලුත් බලකායක්

මෙරට වෙබ් අඩවිවලට එල්ල කරන සයිබර් ප්‍රහාර හඳුනා ගැනීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යාාංශය යටතේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය කාර්ය සාධක බලකායක් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා. මෙරටට එල්ල වූ ආසන්ත ම සයිබර් ප්‍රහාරය වූයේ පසුගිද දා සිදු වු රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ සහ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ වෙබ් අඩවිවලට කොටි හිතවාදී සංවිධානයක් විසින් එල්ල කළ ප්‍රහාරයයි. එහිදී විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ වෙබ් අඩවියට කළ ප්‍රහාරයේදී වෙබ් අඩවියට පිවසීමේදී දෙමළ ගීතයක අනුවාදනයක් පසුබිමෙන් වාදනය වෙද්දී තහනම් කොටි ත්‍රස්ත සංවිධානයේ ලාංඡන දර්ශනය වීමට ක්‍රියා කර තිබෙනවා. ඊට පහළින් ඊළාම් සයිබර් ෆෝස් නැමැති වැකියක්ද යොදා තිබුණා. කොටි ත්‍රස්තවාදීන් ඇරැඹූ ඊළාම් යුද්ධයේ ඡායාරූප පෙළක්ද 1981 මැයි 31 වැනිදා ගිනිබත් කෙරුණු යාපනය පුස්තකාලයේ ඡායාරුයක්ද එහි දක්නට ලැබුණා. මෙවැනි සයිබර් ප්‍රහාරවල අරමුණ වන්නේ වෙබ් අඩවි විකෘති කර එමඟින් ප්‍රේක්ෂක අවධානය දිනා ගැනීමයි. කෙසේනමුත් එම වෙබ් අඩවි දෙකම මේ වන විට යථා තත්ත්වයට පත් කර තිබෙනවා.