නිවෙස් වල වහල මත සූර්ය බල පද්ධති සවිකිරීමට අඩු පොළී ණය ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල

අඩු පොළී ණය ලබාදීමේ 2017 අය වැය යෝජනාව පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්‍ෂිත රිවිබල සවිය වැඩසටහන පිලිබඳ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.
නිවෙස් වල වහල මත සූර්ය බල පද්ධති සවි කිරීමට කැමැත්ත දක්වන ජනතාව ඒ සඳහා වැඩිපුර නැඹුරු කිරීම සහ ඒ වෙනුවෙන් වැය වන මූල්‍ය දායකත්වයට දිරිදීම අරමුණු කරගනිමින් රිවිබල සවිය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නංවනු ලබයි.නිවාස දසලක්‍ෂයක වහල මත සූර්ය බල පද්ධති සවි කිරීමේ සූර්ය බල සංග්‍රාමය ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නංවනු ලබයි.
රාජ්‍ය සහ වාණිජ්‍ය බැංකු මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ගෙන ඇති පියවර පිළිබඳව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙන් වෙන් වශයෙන් විමසන ලදී.සියයට 4 සිට සියයට 8 දක්වා එක් එක් බැංකු පොළී අනුපාත පවතින බවට මෙහිදී අනාවරණය විය.
රිවිබල සවිය අඩු පොළී ණය ලබාදීමේ අය වැය යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මේ වසර වෙනුවෙන් රජය රුපියල් මිලියන 1500ක් යොදවන බවත්,මෙය පරිසර හිතකාමී,දේශප්‍රේමී දැවැන්ත ප්‍රගතිශීලී වැඩසටහනක් නිසා ඒ වෙනුවෙන් තම ආයතන වල උපරිම දායකත්වය සපයන්නැයි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී රාජ්‍ය සහ වාණිජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන්ගෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක්ද කළේය.
මෙම අවස්ථාවට එක්වූ සංවර්ධන මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ පී.එම්.කේ.හෙට්ටිආරච්චි මහතා පැවසුවේ 2018 වසරේ සූර්ය බල විදුලි උත්පාදනය වෙනුවෙන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මඟින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 50ක මූල්‍ය ණයක් මෙරටට හිමිවීමට නියමිත බවයි.
මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආචාර්ය සුරේන් බටගොඩ,ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමේ සභාපති ලාල් ගුණසේකර,ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී චූලනී සමරසිංහ යන මහත්වරුන් ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියහ.