හරි දේ කරන හරිහඳ ආදිසිසු එකමුතුව

 

පසුගිය 12 දින හා ඊයේ (15) දින මිගමුව හරිස්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයට ආදිශිෂ්‍යන්ට සුවිශේෂී දිනයක් වුණා . ඒ   ”හරිහඳ ආදිසිසු එකමුතුව” විසින්  
මීගමුව  දිස්ත්‍රික්  රෝහලේ ළමා වාට්ටුව සදහා අවශ්‍ය ඔක්සිජන් රෙගුලේටර්, විදුලිපංකා, ස්ටැන්ඩ් ෆෑන් ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීමක් එදින  සිදුවුනේ හරිහඳ ආදිසිසු එකමුතු වේ පිරිසකගේ  එකතුවෙන්.
මේ අවස්ථාවට රෝහල් අධ්‍යක්ෂකතුමිය ද එක් වීම විශේෂත්වයක් වුණා .