ලොව විශාලතම රුපවාහිනිය නිපදවයි.

ඔබ එතෙක්  මෙතෙක්  නොදුටු ලොව විශාලතම රුපවාහිනිය වෙළද පොලට නිකුත්වේ.
මෙම රුපවාහිනිය Titan Zeus ලෙස නම් කර ඇති අතර තිරය අගල් 370 කින් සමන්විත මෙම රුපවාහිනිය මිල ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.6 කි.


මෙම රුපවාහිනියේ ඇති විශාලත්වය පහත රුපය මගින් සංසන්දනය කර තිබේ.
මෙම රුපවාහිනියේ ඇති සුවිශේෂී ලක්ෂණය වන්නේ මෙය සම්පුර්ණයෙන්ම අතින් ( hand built ) නිෂ්පාදනය කරන ලද්දක් වීමයි.එමෙන්ම  මෙහි  බර ටොන්  1ක්  පමන වේ.තවද වෙළද පොළ සදහා නිර්මාණය කර ඇත්තේ රුපවාහිනි යන්ත්‍ර 4ක් පමනි.ඉන්  2ක් දැනටම විකිණී ඇත.