වස්සාන දියවර - ප්‍රජා සත්කාරක වැඩසටහන මාතලේ

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයිය වෛද්‍ය පිඨයේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය බෞද්ධ සංගමය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන "වස්සාන දියවර" ප්‍රජා සත්කාරක වැඩසටහන මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගලේවෙල යටිගල්පොත්ත ග්‍රාමය තෝරාගෙන ඇති අතර පුරා මාස 06කට වඩා වැඩි කාලයක් මුළුල්ලෙහි ගලේවෙල/යටිගල්පොත්ත කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය මූලික කරගෙන යටිතල සංවර්ධන, අධ්‍යාපනික සහ ආධ්‍යාත්මික වැඩසටහන් රාශියක් සිදු කරන ලදි.
මෙම ව්‍යාපෘතියේ අවසාන අදියර වශයෙන් සෞඛ්‍ය කඳවුර පසුගියදා එහ විද්‍යාලයේදි පැවැත්විණි.
. මේ සඳහා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු වෛද්‍යවරුන් රාශියකගේ සහභාගීත්වයෙන් කායික රෝග, ශල්‍ය වෛද්‍ය, අක්ෂී, දන්තවේද සහ ප්‍රසව හා නාරීවේද සේවාවන් රැසක් ලබාදීමට කටයුතු යොදා ඇත.මීට සමගමීව සියළුම රසායනාගාර පහසුකම්ද සලසා තිබුණි.
මෙම අවස්ථාවන් සදහා විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියහ.