ලක්ෂ 54ක කුඩු බොරැල්ලෙන්

හෙරොයින් ග්‍රෑම් 530ක් සමග පුද්ගලයෙකු බොරැල්ල ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තාවේ.

කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශය විසින් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුකර ඇති අතර සැකකරු සතුව තිබී සොයා ගත් හෙරොයින්වල වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 54ක් වන බව සදහන්වේ.

උපුටා ගැනිම: දිනමිණ