සතියේ ලග්න පලාපලය - ජුනි 19 - 25

පොදු පලාපලයක් පමණි.

-

● මේෂ

පෙර තිබුනු යහපත් තත්වයන් තරමක් පහව ගොස් තරමක අයහපත් කාලයක් වෙයි.
ආර්ථික වශයෙන් පසුබෑමකට ලක්විය හැක.
රැකියාවේ වෙනසකට හෝ ස්ථාන මාරුවකට ඉඩ ඇත.
ගෘහ ජිවිතයෙදි තම පවුල සමග කටයුතු කරන විට තරමක ආවේගශීලි ගති පැවතුම් ඇතිවිය හැක. දෙමාපියන් සමග ආරවුල් යනාදිය ඇති විය හැක.


-

● වෘෂභ

ආර්ථික වශයෙන් තරමක් සුභ ඵල ගෙන දෙන කාලයකි. නමුත් ආදායමට වඩා වියදම වැඩි වීමට හේතු විය හැක.
රැකියාවේ කටයුතු වලටද බාධාකාරි තත්වයන් මතුවිය හැකි වුවද, එහෙත් ප්‍රධානින් සමග ගැවසීමට හැකියාව ලැබේ.
ගෘහ ජිවිතය සාමාකාමිව ගත කල හැක. දරුවන් වෙනුවෙන් වෙහෙසීමට සිදු වෙයි.


-

● මිථුන

ආර්ථික වශයෙන් පසුබෑමකට ලක් විය හැක. ආර්ථිකය සකසා ගැනීමට නව පියවරක් ගැනීමට සිදු වෙයි. රැකියාව කාර්යබහුල වෙයි. මිතුරන්ගෙන් උපකාර ලැබෙනු ඇත.
ගෘහ ජිවිතය තුල දෙමාපියන්ගේ අවවාද උපදෙස් මතම ක්‍රියා කිරීමට සිදුවිය හැක, පෙර තිබුනු බාධාකාරි තත්වයන් ඉවත් වනු ඇත.


-

● කටක

ආදායම් තත්වය වර්ධනය වෙයි. ණය ලැබෙයි. සුභ ඵල ගෙන දෙන කාලයකි.
රැකියාවේ තරමක් කාර්යබහුල වුවද උසස් වීම්, තරග විභාග ආදියට යොමු වීමට ඉඩ ප්‍රස්ථා ලැබෙනු ඇත. ආයතන ප්‍රධානින්ගෙන් පැසසුම් ලැබේ.
ගෘහ ජිවිතය තුල පවුලේ කටයුතු වෙනුවෙන් වෙහෙසෙයි. තමන්ගේ කටයුතු අතපසු විය හැක.


-

● සිංහ

ආර්ථික වශයෙන් තරමක් සුභ ඵල ගෙන දෙන කාලයකි. පෙර තිබුනු බාධාවන් ඉවත් වෙයි. ණය ගැනීමට සිදු වෙයි.
රැකියාවේ බාධාකාරි සිදුවිම් විය හැක, එහෙත් තමන්ගේ බුද්ධියෙන් කටයුතු කිරීමෙන් ඒ තත්වයන් වලක්වා ගත හැක.
ගෘහ ජිවිතය තුල දෙමාපියන් සමග මත ගැටුම් ඇති වීමට ඉඩ ඇත. දෙමාපියන්ගේ අවවාද උපදෙස් පිලි ගැනීමට සිදු වෙයි. මංගල යෝග උදා වෙයි.


-

● කන්‍යා

ආදායම් තත්වය වර්ධනයට නව පියවරක් ගැනීමට සිදුවනු ඇත. ආදායම් තත්වය වර්ධනය වනු ඇත. නව ව්‍යාපාර ඇරඹීමෙදි කල්පනාකාරි විය හැක.
රැකියාවෙදි දුර ගමන් යෙදෙනු ඇත. රැකියා ස්ථානයෙදි කාර්යබහුල සහ වෙහෙසකාරි ගති ඇති වනු ඇත.
ගෘහ ජිවිතය තුල සුභ ඵලයි. පවුලේ සමගිය වර්ධනය වෙයි. තමන්ගේ ක්‍රියාවන් නිසා අසල්වාසින්ගෙන් පැසසුම් ලැබේ.


-

● තුලා

සුභ ඵලයි. ආර්ථික වශයෙන් දියුණුවක් ලැබෙනු ඇත. නව ආදායම් මාර්ග උදා වෙයි. බාධා ඉවත් වේ.
රැකියාවේ කටයුතු වලදී ප්‍රධානින්ගේ පැසසුම්ද, මිතුරන්ගෙන් උපකාරද ලැබේ.
ගෘහ ජිවිතය තුලදී දෙමාපියන්ගේ අවවාද ලැබේ. අසල්වාසින්ගේ කටයුතු වලදි සුහදතාවයන් වර්ධනය කරගත හැක.


-

● වෘශ්චික

ආර්ථික වශයෙන් තරමක් සුභඵලයි. පෙර තිබුනු බාධාකාරි තත්වයන් ඉවත් වනු ඇත. තැන්පත් ධනය තරමක් ස්ථාවර වෙයි.
රැකියාවෙදි ආයතන ප්‍රධානින්ගේ පැසසුමට ලක් වෙයි. ආයතනය තුල කැපවීමෙන් කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රබෝධයෙන් කටයුතු කරනු ඇත.
ගෘහ ජිවිතයෙදි දෙමාපියන් සමග මත ගැටුම් ඇති වීමට ඉඩ ඇත. දෙමාපියන්ගේ උපදෙස් ලැබේ.


-

● ධනු

මෙතෙක් තිබුනු සුභදායක තත්වයන් අඩු විය හැක. වියදම අධික විය හැක. ණය ගැනීමට පවා සිදු විය හැක. ආදායම් මාර්ග ඇහිරෙන තත්වයක් පෙන්වයි.
රැකියාවේ කටයුතු වලදි නව අවස්ථා, නව රැකියා උදා වෙයි. රැකියාවේ වෙනසක් හෝ උසස් වීමකට හේතු තිබේ.
ගෘහ ජිවිතය තුල පෙර තිබුනු සහනදායි තත්වයන් ඉවත්ව කාර්යබහුල වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු වලදී තරමක් කල්පනාකාරි විය යුත්තේ ප්‍රශ්න ඇතිවිය හැකි නිසාය.


-

● මකර

පෙර තිබුනු වෙහෙසකාරි ගති නිමාවන සතියකි. තරමක් සුභ ඵල ගෙන දෙයි.

ආර්ථික වශයෙන් වැඩි වාසි අත්වීමට ඉඩ ඇත.
රැකියාවෙදි පෙර තිබුනු ගැටළු - බාධා තරමක් හෝ අඩුවනු ඇත. සිතට සහනයක් උදා වෙයි. නව රැකියා අවස්ථා උදා වෙයි.
ගෘහ ජිවිතය තුල තරමක ගැටළු තිබුනද පවුලේ අය වෙනදාට වඩා සමීප වෙයි.

-

● කුම්භ

ආර්ථික වශයෙන් යහපත්ය. ආදායම් මාර්ග උදා වෙයි. ආර්ථික ගැටළු විසදෙනු ඇත.
රැකියාවෙදි තමන්ට වාසිදායක සිදුවීම් සිදුවිය හැක. කල්පනාවෙන් වැඩ කිරිම තුලින් අදාල ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත.
ගෘහ ජිවිතය තුල මිතුරන් සමග ඇසුර වැඩි වේ. පවුලේ සමගිය වර්ධනය වෙයි. අඹුසැමියන්ගේ ප්‍රේමය දළුලන කාලයකි.


-

● මීන
ආදායම් තත්වය වර්ධනය වනු ඇත. නව ආදායම් මාර්ග උදා වීමේ වාසනාව පවති. පෙර තිබුනු බාධාකාරි තත්වයන් ඉවත්වනු ඇත.
රැකියාවේ කටයුතු වලදී ප්‍රශ්න - ගැටළු විසදෙයි. මිතුරන්ගේ උපකාර ලැබේ.
ගෘහ ජිවිතය තුල මංගල යෝග උදා වේ. ප්‍රේම සබදතා වර්ධනය වේ. පවුලේ සමගිය දියුණු වේ.

-


Facebook ඉරු සේවය
https://www.facebook.com/irusewaya?ref=br_rs

[email protected]
077 2238041