සතියේ ලග්න පලාපලය - ජුනි 12-18

පොදු පලාපලයක් පමණි !

කේන්දර සටහන අනුව වෙනස් විය හැක.



-

● මේෂ

ආර්ථික වාසි සැලසෙන සතියකි. ව්‍යාපාර සැලසුම් කිරීමට යහපත් කාලයකි.
රැකියාවේ පරමාර්ථ කරා ලගා වීමට සුබ සතියකි. තරග විභාග වලට මූණදීමටත් ජය ගැනීම් ආදියටත් සුබ සතියකි.
ගෘහ ජිවිතය තුල දෙමාපියන්ගේ අවවාද ලැබේ. දෙමාපියන්ට වැඩිපුර උපකාර කිරීමට අවස්ථාවන් උදා වෙයි.


-

● වෘෂභ

ආර්ථික තත්වය පවත්වාගෙන යාමේදී බාධා ඇති විය හැක. කල්පනාකාරි වන්න. සතුරු කරදරද ඇති වීමට ඉඩ ඇත.
රැකියාවෙදි දුර ගමන් යෙදිය හැක. වෙනදාට වඩා නිදහස අඩු විය හැක.
ගෘහ ජිවිතය තුලද දුර බැහැර ගමන් යෙදීමට ඉඩ ඇත. දෙමාපියන්ගේ දෝෂාරෝපණයට ලක්විය හැකි බැවින් අවධානමත් වන්න.


-

● මිථුන

නව ආදායම් මාර්ග උදා වෙයි. තිබු ආදායම් මාර්ග වලට පෙර තිබුනු බාධාකාරි තත්වයන් අඩු වෙයි. නව ව්‍යාපාර ඇරඹීමට සුබයි.
රැකියාවෙදි තම ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට ඉඩ ලැබෙනු ඇත. බුද්ධියෙන් කටයුතු කල හැක. කැපී පෙනෙන කාලයකි.
ගෘහ ජිවිතය තුල තම පවුල සමග වැදගත් තීරණ වලට එළඹීමට ඉඩ ප්‍රස්ථා ලැබෙනු ඇත.


-

● කටක

ආදායම් මාර්ග වලදී අන් අයගේ උදව් උපකාර ලැබෙනු ඇත. බාධාකාරි තත්වයන් දුරු වී කාලය යහපත් වෙයි. රැකියාවෙදි මිතුරන්ගේ ඇසුර වැඩි වෙයි. එය සුළු බාධා ගෙන දීමට ඉඩ ඇත. ප්‍රධානින් සමග ගැවසීමට අවස්ථා ලැබෙයි.
ගෘහ ජිවිතය තුල සහෝදරයින් සමග මත ගැටුම් නිර්මාණය විය හැක. දෙමාපියන්ගේ අවවාද උපදෙස් ලැබෙනු ඇත.


-

● සිංහ

පෙර තිබුනු බාධා අඩු වෙයි. නව ආදායම් සැලසුම් කිරීමට සුබ කාලයකි. ධනවත් අය මිතුරු වන හෝ ඇසුරට ලක්වන කාලයකි.
රැකියාවේදී උසස් වීම්, තරග විභාග ආදියට ඉල්ලුම් කිරිමට අවස්ථාවන් උදා වේ. රැකියාව වෙනස් වීමට හෝ රැකියාවේ ස්ථානය මාරු වීමටද ඉඩ තිබේ.
ගෘහ ජිවිතය තුල පීඩාකාරි සිදුවීම් විය හැක, වෙනදාට වඩා වෙහෙසකාරි කාලයක් වෙයි. ආගම දහමට අනුව කටයුතු කිරීමට පෙළඹෙයි.


-

● කන්‍යා

ආර්ථික වාසි සැලසුනද ආදායමට වඩා වියදම වැඩි විය හැක. බුද්ධියෙන් කටයුතු කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.
රැකියාවේ කටයුතු වලදී තම අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. උසස් මිතුරන්ගේ උපකාර ලැබෙනු ඇත.
ගෘහ ජිවිතයෙදි වැදගත් තීරණ වලට එළඹීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. පවුල් ජිවිතයේ සමගිය - සාමදානය ඇති වෙයි.


-

● තුලා

නව ආදායම් මාර්ග උදා වෙයි. ආදායම් මාර්ග වලට යොමු වීමට ඉඩ ලැබෙයි. ධන තත්වය ස්ථාවර කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.
රැකියාවේදී බාධාකාරි තත්වයන් දුරුවනු ඇත. කාර්යබහුල වීමත්, වෙහෙසකාරි වීමත් සිදුවිය හැක.
ගෘහ ජිවිතය තුල සමගිය වර්ධනය වෙයි. මංගල යෝග උදා වෙයි.


-

● වෘශ්චික

ආදායමට වඩා වියදම වැඩි විය හැක. නව ව්‍යාපාරයක් හෝ ආදායම් මාර්ගයක් සැලසුම් කිරීමට හැකියාව ලැබෙයි.
රැකියාවේ සුළු අතපසු වීම් සිදුවිය හැක. ප්‍රධානින්ගේ දෝෂ දර්ශනයට ලක් විය හැක.
ගෘහ ජිවිතය තුල පවුලේ සමගිය වැඩි දියුණු වෙයි. වැදගත් තීරණ ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.


-

● ධනු

ආර්ථික තත්වය වෙනදාට වඩා වර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. ණය ඉල්ලුම් කලේ නම් ඒවා ලැබෙන කාලයකි.
රැකියාවෙදී බාධා ඇති වීමට ඉඩ ඇත. වෙහෙසකාරි බවද දැනෙන සතියක් විය හැක.
ගෘහ ජිවිතය තුල මංගල යෝග උදා වෙයි. තම මව් පාර්ශවයේ හෝ බිරිඳගේ පාර්ශවයෙන් උදව් උපකාර ලැබිය හැක.


-

● මකර

ආදායම් තත්වය චංචල විය හැක. බුද්ධියෙන් කටයුතු කල යුතුම වේ. ව්‍යාපාර කළමනාකරණයෙදී ප්‍රවේසම් විය යුතුය. සතුරු කරදර ඇති විය හැක.
රැකියාවෙදි වෙහෙසකාරි බව ඇති විමට ඉඩ ඇත. සිත් තැවුල් පවා ඇති වීමට ඉඩ ඇත. ප්‍රධානින්ගේ දෝෂ දර්ශනයට ලක්විය හැකි බැවින් අවධානමත් වන්න.
ගෘහ ජිවිතය තුල පෙර තිබුනු බාධාවන් ඉවත් වී සමගිය වර්ධන වනු ඇත.


-

● කුම්භ

ආර්ථික තත්වය වර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන සතියකි. පෙර ඉල්ලුම් කල ණයක් ලැබෙන්නට හැකියාව ඇති සතියකි. ණය ගනුදෙනු වලදි ප්‍රවේසම් විය යුතුය.
නව රැකියා අවස්ථාවන් ලැබෙන්නට වාසනාව මෙන්ම උසස් වීම් වලටද වාසනාව තිබේ. තරග විභාග ආදියටද යොමු වීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාවන් තිබෙයි.

ගෘහ ජිවිතය තුල සමගිය වර්ධනය වෙයි. දරුවන් සමග වැඩියෙන් කාලය ගත කිරිමට හැකියාවන් ලැබෙනු ඇත.

-

● මීන
ආර්ථික තත්වයේ පෙර තිබුනු යහපත් තත්වය තරමක් දුරට අඩු විය හැක. ණය ඉල්ලුම් කිරීමට හෝ ඒ පිලිබද කටයුතු කිරීමට ඉඩ ලැබෙනු ඇත.
රැකියාවේ පෙර තිබුනු බාධාකාරි සිදුවීම් ඉවත් වනු ඇත. මිතුරන්ගේ උපකාර ලැබෙනු ඇත.
ගෘහ ජිවිතය තුල දෙමාපියන්ගේ දෝෂ දර්ශනයට ලක් විය හැක. දරුවන් වෙනුවෙන් වෙහෙසීමට සිදුවිය හැක.


Facebook ඉරු සේවය


077 2238041
iruse[email protected]