සාම්පූර් වෙනුවට ස්වභාවික වායු බලාගාරයක්

අධිකරණ නියෝගයත් සමගින් අත්හැර දැමූ සාම්පූර් ගල් අඟුරු බලාගාරය වෙනුවට ස්වභාවික වායු බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.

සාම්පූර් බලාගාරය මගින් මෙගාවොට් 1500ක විදුලි ධාරිතාවක් නිපදවීමට සැලසුම් කර තිබූ අතර එම විදුලි ධාරිතාව නිපදවිය හැකි අයුරින් නව බලාගාරය ඉදිකෙරෙන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ආචාර්ය සුරේන් බටගොඩ පැවසීය. ඉදිකිරීමට බලාපොරොත්තුවන ස්වභාවික වායු බලාගාරය ඉදිකරන ස්ථානය මෙතෙක් නිශ්චිත වශයෙන් සනාථ කර නොමැති බවත් එම බලාගාරය බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රදේශයක ඉදිකිරීමට වැඩි අවස්ථාවක් ඇති බවත් බටගොඩ මහතා සඳහන් කළේය.

සාම්පූර් ගල් අඟුරු බලාගාරය ඉදිකිරීම නතර කළ බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පසුගියදා දැනුම් දුන්නේය.