ගිනිගත් ලන්ඩන් නිවාස සංකීර්ණය පිලිබඳ අලුත් තතු

බටහිර ලන්ඩනයෙන් ලැටිමර් මාර්ගයේ නිවාස සංකීර්ණයේ ඊයේ හටගත් ගින්න නිවි තිබුනද අතුරුදහන් වුවන් සොවිමේ කටයුතු තවමත් සිදු වෙමින් පවතින බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.


නවතම තොරතුරු වලට අනුව අවම වශයෙන් පුද්ගල මරණ 12ක් සිදුව ඇති අතර එම සංඛ්‍යාව ඉහල යා හැකි බව කියැවේ.


රොහල් ගත කල සංඛ්‍යාව 78ක් බවත් ඒයින් 18 දෙනෙකු අසාධ්‍ය තත්වයේ පසුවන බවත් බේරාගත් පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 65ක් ලෙසත් විදෙස් මාධ්‍ය වල සඳහන්ව තිබිනි.