සිකුරු මාරුව (මැයි 31 - ජුනි 29)

ග්‍රහ ලොව හැඩකාර තරුණිය වන සිකුරු/ශුක්‍ර ග්‍රහයා මැයි 31 වනදා තම උච්ච රාශිය වූ මීනයෙන් මිදී මේෂ රාශියට පැමිණියේය.
ලංකා කේන්දරයේ 9 වැන්නාධිපති වන සිකුරු, 9 වැන්න දැකීම තුල විදේශ ආධාර, විදේශීය සහන යනාදිය ලැබීමට වාසනාව පවති. තරමක හෝ සහනදායි කාලයක් රටටම ඇතිවනු ඇත.


ලග්න 12ට පොදුවේ මෙහෙමයි.
- කේන්දරය අනුව වෙනස් විය හැක.


-

● මේෂ
1 වැන්නට සිකුරු පැමිණියේය.
මුදල් ලැබේ, බාහිර දේවල් වලට වෙනදාට වඩා සිත යොමු වන කාලයකි. එනිසා වියදමද අධික වන්නට පුලුවන්.
පවුලේ සමගිය - සමාදානය ඇති වන කාලයකි.


-

● වෘෂභ
12 වැන්නට සිකුරු පැමිණියේය.
තරමක පීඩා සහිත කාලයක් විය හැක. නඩුහබ යනාදියට පැටලීමේ අවදානමක් පවති.
කරන ව්‍යාපාර සහ ආදායම් මාර්ග කඩා වැටීම් වලටද හේතු පවති.
රැකියාවේදි අධිකව වෙහෙසීමට සිදුවිය හැක.

-


● මිථුන
11 වැන්නට සිකුරු පැමිණියේය.
ආදායම් තත්වය වර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාව ඇති කාලයකි.
වෙනදාට වඩා ප්‍රියමනාපව, අලංකාරයට සිටිමට කටයුතු කරන කාලයකි.
වාහන, ඉඩම් - ගෙවල් මිලදී ගැනීම් වලටද සුබ කාලයකි.

-

● කටක
10 වැන්නට සිකුරු පැමිණියේය.
රැකියාවෙන් උසස් වීම්, ප්‍රශංසා ලැබෙන්නට වාසනාව ඇති සුබ කාලයකි.
ගෘහ ජිවිතය විනෝදයෙන් - සතුටින් ගත කිරීමට වාසනාව පවති.

-


● සිංහ
9 වැන්නට සිකුරු පැමිණියේය.
ආදායම් තත්වය වර්ධනය වෙයි. නව රැකියා ලැබීමේ වාසනාව පවති. රැකියාවේ උසස්වීම්ද තිබෙයි.
ගෘහ ජිවිතය තුල සමගිය බලපවත්වයි.

-


● කන්‍යා
8 වැන්නට සිකුරු පැමිණියේය.
ආර්ථික තත්වය තරමක් හෝ පසුබෑමට ඉඩ තිබෙයි.
රැකියාවේ වෙහෙසකාරි බව වැඩි වීමට ඉඩ පවති.
ගෘහ ජිවිතයේ සුළු අමනාපකම් ඇති වීමටත්, මංගල යෝග අවස්ථා කල් යෑමටත් ඉඩ ඇත.

-

● තුලා
7 වැන්නට සිකුරු පැමිණියේය.
ආදායම් මාර්ග ඉහලට ගැනීමේ වාසනාව පවති.
රැකියාවේ කාර්යබහුල බව වැඩි විය හැක.
ආදර සබදතා වර්ධනය වේ.


-
● වෘශ්චික
6 වැන්නට සිකුරු පැමිණියේය.
ආදායම් තත්වය තරමක් පසුබහින්නට පුලුවන්.
රැකියාවේ බාධාකාරි සිදුවීම් වීමට ඉඩ ඇත.
ප්‍රේම සබදතා වල සුළු ගැටළු ඇති විමට ඉඩ ඇත.

-

● ධනු
5 වැන්නට සිකුරු පැමිණියේය.
නව ආදායම් මාර්ග උදා කර ගැනීමට, යොමු වීමට අවස්ථා තිබේ.
රැකියාවේ ප්‍රධානින් සමග ගැවසීමට අවස්ථාවන් උදා වේ.
ගෘහ ජිවිතයට මංගල යෝග අවස්ථා සහ ඒ සම්බන්ධ කටයුතු උදා විය හැක.


-

● මකර
4 වැන්නට සිකුරු පැමිණියේය.
ලැබීම් තත්වය වර්ධනය වෙයි. ගේ දොර - යාන වාහන සම්බන්ධ කටයුතු වලට සුබයි. වියදම්ද තරමක වැඩි වීමට ඉඩ ඇත.
රැකියාව කාර්යබහුල වීමට ඉඩ ඇත.
ගෘහ ජිවිතය තුල සිත් අමනාපකම් තරමකට ඇති වීමට ඉඩ ඇත.

-


● කුම්භ
3 වැන්නට සිකුරු පැමිණියේය.
ගේ දොර නිවාස , දේපල මිලදී ගැනීම් ආදියට සිතා සිටින්නේ නම් ඒවාට අවස්ථාවන් උදා වනු ඇත.
වෙන දේ වලට සිත යොමු වී රැකියාවේ කටයුතු වලට තරමක හෝ බාධා, අතපසුවීම් විය හැක.
ගෘහ ජිවිතය තුල සමගිය වර්ධනය වේ.

-

● මීන
2 වැන්නට සිකුරු පැමිණියේය.
වියදම් අධික වන්නට ඉඩ ඇත්තේ, ඕන දේ සහ එපා දේ යන සියල්ලට වියදම් කිරිමට සිත් වීම නිසාය.
වෙනදාට වඩා ලස්සනට, ප්‍රියමනාපව ඉන්නට කටයුතු කරයි.
රැකියාවේ පෙර තිබුනු බාධා තත්වයන් දුරු වෙයි.


-

Facebook ඉරු සේවය

[email protected]
077 2238041