රූපවාහිනය පවරා ගැනීමට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

රූපවාහිනී සංස්ථාව ජනාධිපතිවරයා යටතට පවරා ගැනීම ව්‍යවස්ථා වීරෝධී හෙයින් රූපවාහිනී සංස්ථාව ජනාධිපතිවරයා යටතට පවරා ගනිමින් නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කරන්නැයි ඉල්ලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අද (17දා) මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් විය.
කතිකාචාර්ය පුජ්‍ය දඹර අමිල හිමියන් සහ මහාචාර්ය චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවර මහතා විසින් ගොනු කොට ඇති මෙම පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස නීතීපතිවරයා සහ ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් නීතිපතිවරයා නම් කොට ඇත.
19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අනුව ජනාධිපතිවරයා සතුව අමාත්‍යාංශ දෙකක් තිබියදී වෙනත් අමාත්‍යාංශයක් සතු ආයතනයක් පවරා ගැනීමට නොහැකි බව සඳහන් කරන පෙත්සම්කරුවෝ එසේ කිරීම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට ප්‍රකාශ කරන්නැයි ඉල්ලා සිටිති.