මැලේරියා රෝගය යළි පැතිරිමේ අවධානමක

මැලේරියා රෝගය මෙරටින් සම්පුර්ණයෙන්ම තුරන් කර ඇති මුත් සතියක පමණ කාලයකදි යළිත් මැලේරියා රෝගය වැළඳුණු රෝගින් 5 දෙනෙකු හඳුනා ගැනිමට හැකි වු බව සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.
අද දින විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ මේ 5 දෙනා පසුගිය දවස් කිහිපයේ දඹදිව වන්දනාවේ ගිය බැතිමතුන් බවයි.
මේ නිසා 2012 වර්ෂයේ සිට මැලේරියා රෝගය මෙරටින් තුරන් කළ රටක් බවට තහවුරු කළ තිබියදි යළි මේ තත්ත්වය වර්තමානයේ දක්නට ලැබිමෙන් අප පසුවන්නේ මැලේරියාව නැවත මෙරට රට තුළ පැතිරයාමේ වලක්වාලිමේ අවධියක බවත් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.
2019 වසරේ සිට ආනයනික මැලේරියා රෝගීන් 28 දෙනෙකු ශ්‍රි ලංකාවෙන් වාර්තා වි ඇති අතර එය ද මැතකාලයේදි සතියක් පමණ කාලයකදි පමණ වාර්තාවිම විශේෂත්වයක් බව සඳහන් කරන සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය ඔවුන්ද එකම කාල සිමාවක් තුළ ඉන්දියාවේ සංචාරය කර පැමිණි දඹදිව වන්දනා කරුවන් බවද සඳහන් කරයි.
එම නිසා මැලේරියා රෝගින් විශාල වශයෙන් විවිධ ප්‍රදේශයන්හිදි වර්තමානයේ සොයා ගෙන ඇති අතර මෙය පැතිරියාමේ දැඩි අවධානමක් පසුවන බැවින් මේ පිළිබඳ ප්‍රජාව දැඩි අවධානයෙන් පසුවන ලෙසද එම කාර්යාංශය ඉල්ලිමක් කරයි.
එමෙන්ම දඹදිව සංචාරය කරන වන්දනා කරුවන් මෙන්ම ඒවා සංවිධානය කරන්නන්ද ඉතා අවධානයෙන් මේ පිළිබඳව කටයුතු කළ යුතු බව සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.