විපක්ෂනායක හා සවුදි අරාබි කතානායක අතර හමුවක්

සවුදි අරාබියානු පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක ආචාර්ය H.E. Abdullah bin Mohammed bin Ibrahim Al Al-Sheikh හා විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර හමුවක් (08) විජේරාම මාවතේ පිහිටි නිල නිවසේදී සිදුවිය.
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පාලන කාලය තුළ සවුදි අරාබියානු රජය සමග සමීපව කටයුතු කිරීම ගැන සවුදි අරාබියානු කතානායකවරයා මෙහිදි ස්තූතිය පුද කළේය.
මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකාවේ සවුදි අරාබියානු තානපති Abdulnaser bin Husien Al - Harthi, හිටපු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. ඇල් පීරිස්, විපක්ෂ නායක ලේකම් හර්ෂ විජේවර්ධන යන මහත්වරුන්ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.