පලාලි සිවිල් ගුවන් මෙහෙයුම් ඔක්. 16දා සිට

පලාලි සිට ඉන්දියාව දක්වා ආරම්භ කරන ගුවන් ගමන් සේවා සැපයීමේදී දේශීය මූල සමාගම්වලට ඉහළ පුමුඛතාවක් ලබා දෙන බව ප්‍ර‍වාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසයි.
එසේම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගුවන් තොටුපොළ හතරක් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළ ලෙස ප්‍ර‍වර්ධනය කෙරෙන බවද ඔහු පැවැසීය.
කටුනායක, මත්තල, රත්මලාන සහ මඩකලපුව එම ගුවන් තොටුපොළ හතර බව අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවැසීය.
එම ගුවන්තොටුපොළ එකිනෙකට සම්බන්ධ කෙරෙමින් කලාපීය සහ ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සේවා ආරම්භ කෙරෙන බවද ඔහු පැවැසීය.
අද (05) පලාලි ගුවන්තොටුපොළේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක් වෙමින් ඔහු මේ බව පැවැසීය.
ඔක්තෝම්බර් මාසයේ 10වැනිදා වන විට පලාලි ගුවන්ත්තොටුපොළේ පළමු අදියරේ සංවර්ධන කටයුතු අවසන් කර 16වැනිදා ගුවන් මෙහෙයුම් නිල වශයෙන් ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවත් අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.
එසේම ගුවන්තොටුපොළ ආශ්‍රිත රැකියා ලබා දීමේදී උතුරු පළාත් ජනතාවට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දෙන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවැසීය.