ඇල්පිටිය ප්‍රා. සභා ඡන්දයට සුදානම් වෙන්නැයි අගමැතිගෙන් උපදෙස්

දැනට ප‍්‍රකාශයට පත්කර තිබෙන ආසන්නතම මැතිවරණය වන ඇල්පිටිය ප‍්‍රාදේශීය සභා ඡන්දය සඳහා සූදානම් වන ලෙස අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබීය. අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා මේ උපදෙස් දෙනු ලැබූවේ  මාලදිවයින් දෙදින නිල සංචාරය නිමකර  දිවයිනට පැමිණි විගසය.

ඇල්පිටිය ප‍්‍රදේශීය සභා ඡන්දය  සම්බන්ධයෙන් මාලදිවයිනේ සිටියදීම  අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා සමඟ සාකච්ඡා කළ අතර දිවයිනට පැමිණි පසු මේ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බෙන්තර ඇල්පිටිය ආසන සංවිධායක සහ ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා සමග අදහස් හුවමාරු කරගනු ලැබීය. ජනාධිපතිවරණය කවුරුන් ඉදිරිපත් වුවත් ප‍්‍රථමයෙන්ම  ඇල්පිටිය ප‍්‍රාදේශීය සභා ඡන්දයට මුහුණ දිය යුතුව ඇතැයි අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා එක්සත්  ජාතික පෙරමුණේ සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයින්ට පැහැදිලිවම දැනුම් දෙනු ලැබීය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපති අමාත්‍ය කබීර්  හෂීම් පක්ෂයේ මහලේකම් අමාත්‍ය  අකිල විරාජ් කාරියවසම් යන මහත්වරුන් සමඟ ද අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා ඇල්පිටිය ප‍්‍රාදේශීය සභා ඡන්දය පිළිබඳව සාකචඡා කරනු ලැබීය.