ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවනවා ද නැද්ද යන්න පාර්ලිමේන්තුව ගත යුතු තීරණයක් - අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ.

ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවනවා ද නැද්ද යන්න පාර්ලිමේන්තුව ගත යුතු තීරණයක් බවත් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරින්න වුවමනා නම්, පාර්ලිමේන්තුවේ එකඟතාවය අනුවයි සිදු කළ හැකි බවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි. වසර 2020 සඳහා අයවැය ඉදිරිපත් කරන්නේ දැයි සහ අතුරු සම්මත ගිණුමක් රටට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන්නේ දැයි සහ එමඟින් මුදල් අවභාවිතයක් සිදු විය හැකි යැයි විමසමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා අද (4) අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් විමසූ පැනයකට පිළිතුරු දෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙසේ පැවසීය.

''අද පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ බලය තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව සමඟයි.පාර්ලිමේන්තුව විගහට විසුරුවා හරින්න වුවමනා නම්, පාර්ලිමේන්තුවේ එකඟතාවය අනුවයි කරන්න තියෙන්නේ. මෙය පක්ෂ නායකයින් සහ පාර්ලිමේන්තුව විසින් ගන්න තියෙන තීරණයක්. ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවනවා ද නැද්ද යන්න පාර්ලිමේන්තුව ගත යුතු තීරණයක්. රටේ ආර්ථික තත්ත්වය ගැන දැන ගන්න විවාදයක් සභාවේ සිදු කළ හැකියි. පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු අපේ ආදායම අඩු වුණා. ප්‍රාථමික අතිරික්තයක් වැඩි කරන්නයි බලාපොරොත්තුව. පරතරය නැති කරලා, අතිරික්තයකට එන්න බලන්නේ, එහිදී වියදම් පාලනය වෙනවා. වසර 2020 සඳහා සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය යටතේ 2019 අයවැය ලේඛනයක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් නොකිරීමට අමත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා. සම්ප්‍රදායක් හැටියට නොවැම්බර් දෙසැම්බර් මාසවල ජනාධිපතිවරණය පවත්වනවා,මෙතෙක් කල් අයවැයක් ඉදිරිපත් කර නෑ. මේ නිසා ආදායම් අවභාවිතයක් සිදු වන්නේ නෑ. මේ අවුරුද්දේ මුදල් සියල්ලම වියදම් වන්නේ, දැනට සම්මත කර තිබෙන විසර්ජන පනත යටතෙයි.දෙසැම්බර් 21 වන තෙල් මේ අයවැය අනුව යන්නේ. ''

''අතුරු සම්මත ගිණුමක් මඟින් වෙන් කරන ප්‍රතිපදන රටේ නිති රීති මුදල් චක්‍රලේඛ අනුවත් වියදම් කරන්න තිබෙන්නේ. අලුත් ව්‍යාපෘති එතැනට ඇතුළත් වෙන්නේ නෑ. එන අවුරුද්ද සඳහා ඇතුළත් කරන්නේ. ආණ්ඩුවක් මැතිවරණ සඳහා මුදල් යොදවනවා නම් මැතිවරණ කොමිෂමක් තිබෙනවා,ඒ ගැන සොයා බලන්න පුළුවන් යැයි ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසීය.