බස්නාහිර, මධ්‍යම, සබරගමුව, දකුණු සහවයඹ පළාත්වල වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වේ - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුව

ඌව පළාතෙත් අම්පාර සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00 න් පමණ පසුව වැසිහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසිඇතිවිය හැක. උතුරු පළාතේ සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 50 දක්වා වැඩි විය හැක. ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වනවිට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තදසුළං ඇතිවියහැක. අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කරගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනුලැබේ.

දෘශ්‍ය ලෙස සූර්යයා දකුණට ගමන් කිරීමේදී, අගෝස්තු මස27වන දින සිට සැප්තැම්බර් 07 දක්වා ශ්‍රී ලංකාව ආසන්න අක්ෂාංශ වලට සෘජුවම ඉහලින් පවතී. හෙට දින (03)දහවල් 12.11ටජා-ඇල, ගණේමුල්ල, අඟුරුවැල්ල, දඹගොඩ, අඹන්පෝරුව සහ කොටගොඩ යන ප්‍රදේශවලට ඉතා ආසන්නව හිරු මුදුන්ව පවතී.

දෘශ්‍ය ලෙස සූර්යයා දකුණට ගමන් කිරීමේදී, අගෝස්තු මස 27වන දින සිට සැප්තැම්බර් 07 දක්වා ශ්‍රී ලංකාව ආසන්න අක්ෂාංශ වලට සෘජුවම ඉහලින් පවතී. අද දින (02)දහවල් 12.11ට මහවැව, අලලුව, කඩහපොල, උහුමීය, කන්දෙනුවර, ගිරාඳුරුකෝට්ටේ සහ පෙරියනීලවනෙයි යන ප්‍රදේශවලට ඉතා ආසන්නව හිරු මුදුන්ව පවතී.