මිල්ලකන්ද ප්‍රදේශයෙන් කළු ගඟ පිටාර මට්ටමට ආසන්නයි.

කළු ගඟ මිල්ලකන්ද ප්‍රදේශයෙන් පිටාර මට්ටමට ආසන්න වී තිබෙනවා. කෙසේවෙතත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ මේ වනවිට එම ජල මට්ටම ක්‍රමයෙන් අඩුවෙමින් ඇති බවයි. තවදුරටත් වැසි ඇදහැළුණහොත් කළු ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළ යා හැකි බැවින් ඒ පිළිබද අවධානයෙන් පසුවන ලෙසද එම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා. සෙසු ගංගාවල ජල මට්ටම් සාමාන්‍ය තත්ත්වයක පවතින බවයි මෙහිදි වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කෙරුණේ.