බෙල් ඇන්ඩ් ලයිඩ් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරිමට පියවර

දැනට බෙල්ඇන්ඩ් ලයිට් ආරක්ෂණ දුම්රිය පද්ධති නොමැති මාර්ග 539 වෙනුවෙන් කඩිනමින් බෙල්ඇන්ඞ් ලයිට් ක‍්‍රමය කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.
ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරින් අතර (29) ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවක දී මෙම කරුණු අනාවරණය කෙරිණි.
මෙරට දැනට ආරක්ෂක ගේට්ටු සහිත දුම්රිය හරස් මාර්ග 280ක් පමණ පවතින බවත්, තවත් දුම්රිය මාර්ග 344ක පමණ බෙල්ඇන්ඞ් ලයිට් ක‍්‍රමය කි‍්‍රයාත්මක වන බවද මෙහිදි අනාවරණය විය.
දුම්රිය හරස් මාර්ගවල අනතුරු අවමකර ගැනීම සඳහා කි‍්‍රයාත්මක ක‍්‍රමවේදයන් පිළිබඳව සාකච්ජාවේදි නිලධාරින් විසින් ජනාධ්පතිවරයාට මේ බව සඳහන් කළේය.