"ශ්‍රීමත් ඇලික් අලුවිහරේගම" උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට

v£l»z‰ ´~ˆÜ²Y‰Y»xˆ, Tùx»[£z‰z [²£v»xˆ S´{« "|²›vl‰ R¥z‹Y‰ Rûýƒ£»M[v" Uà [Kv£px cpl£ Rx‹Üxf rl‰ Y… R{~ˆm£»N ë{£~, S´ÃúK ~ƒ ~¹~ˆY¯ÜY Yfx¨lª Rv£l³ ~Ël‰ »r±ˆvà~ vƒl£ Y… Ym£{ :
ජන සමාජය තුළ ජාතික ආරක්ෂාව යන මාතෘකාව පිළිබඳව අද සාකච්ඡා වනවා. ජාතික ආරක්ෂාව යනු කුමක්ද? ඇතැමුන් මෙය පටු ආකාරයට විග්‍රහ කරනවා. ඔවුන් දකින්නේ රටක් තුළ තිබිය යුතු මිලිටරි ආරක්ෂාව යන මාතෘකාව පමණයි. එය ආරක්ෂක අංශ වලින් ලබා දිය යුතු ආරක්ෂාවයි. ජාතික ආරක්ෂාව පටුවට දකින අය ඒ මාතෘකාවෙන් පමණක් නතර කරනවා. නූතන ලෝකයේ බොහෝ රටවල් තමන්ගේ ජාතික ආරක්ෂාව විග්‍රහ කරන විට පටු මිලිටරි ආරක්ෂාවට පමණක් සීමා වන්නේ නැහැ. වර්තමාන යුගයේ නූතන ජාතික ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්ති හරියාකාරව අනුගමනය කරනවා නම් ජාතික ආරක්ෂාව යන මාතෘකාවට මීට වඩා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් භාවිතා කරන පුළුල් විග්‍රහයන් රැසක් අප පාවිච්චි කළ හැකියි. මිලිටරි ආරක්ෂාවෙන් පමණක් නතර නොවී ආර්ථික, සමාජීය, දේශපාලන ආරක්ෂාව යනුවෙන් ජාතික ආරක්ෂාවට බොහෝම පුළුල් විග්‍රහයක් ලබා දීම තුළ සැබැවින්ම රටේ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු වනවා.
එක පැත්තක මිලිටරි ආරක්ෂා තිබෙනවා. මිලිටරි ආරක්ෂාව හරහා රට තුළ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්නට නම් අපේ රටේ ආරක්ෂක අංශ වලට ත්‍රිවිධ හමුදාවට, පොලිසියට හා බුද්ධි අංශ වලට සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට යහපත් මානසික ශක්තියකින්, යහපත් ආත්ම තෘප්තියකින් ආරක්ෂක සේවාවවල නිරත වීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. අපේ රටේ ආරක්ෂක අංශ මාර්ග පිරිසිදු කිරීමට, කුණු ඉවත් කිරීම සඳහා යොදවාගෙන තිබෙනවා. තිස්වසරක යුද්ධය ජයග්‍රහණය කළ අපේ රටේ ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය කුණු ඉවත් කරන්නන්, පාරවල් සුද්ද කරනන් බවට පත් කළොත් එතැන ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු වන්නේ නැහැ. ආරක්ෂක අංශ වලට ලබා දිය යුත්තේ ආරක්ෂක වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි. පසුගිය කාලයේ යුද්ධය අවසන් වූ විගසම ත්‍රිවිධ හමුදාවට, පොලිසියට හා ආරක්ෂක අංශවලට කුණු ඉවත් කිරීමේ නගර සභා වගකීම පැවැරුවා.
සජිත් ප්‍රේමදාස යුගයක් තුළ මෙරටේ ආරක්ෂක අංශ කුණු ඉවත් කරන්නන්, පාරවල් පිරිසිදු කරන්නන් බවට පත් කරන්නේ නැහැ. ඒ සියලු දෙනාට අභිමානවත් ලෙස රටේ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්නට අවස්ථාව ලබා දෙනවා.
ජාතික ආරක්ෂාව ගැන කතා කරන විට ආර්ථික ආරක්ෂාවත් තිබිය යුතුයි. ආර්ථික ආරක්ෂාව මේ රටට නොලැබුණොත් එතැනදී ජාතික ආරක්ෂාව කඩා වැටෙනවා. 71, 87, 88 කැරැල්ල ඔබට මතක නැද්ද? ඒ කැරැලි ආර්ථික හේතුන් කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ රටේම ක්‍රියාත්මක වුණා. කොළඹට උසස් සැලකිල්ල, ගමට තුන්වැනි පන්තියේ සැළකිල්ල ක්‍රියාත්මක වීම මත මේ කැරැලි නිර්මාණය වුණා. ආර්ථික හේතුන් මත කැරලි නිර්මාණය වනවිට ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිමත් වනවාද? ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්නට නම් මේ රටේ ආර්ථික වර්ධනයේ සෑම ප්‍රතිලාභයක්ම මෙරට පවුල් ලක්ෂ 61ටම ලැබිය යුතුයි. උසස් පෝසතුන් පමණක් ආර්ථික වර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගෙන අනෙක් සියලුම දෙනා ප්‍රතිලාභ නොලබන්නන් ලෙස හංවඩු ගැසෙන විට ආර්ථිකය පදනම් කර ගත් කැරලි නිර්මාණය වනවා. එය ජාතික ආරක්ෂාවට බරපතල තර්ජනයක්.
පොදු ජනතාවගේ සමාජීය හා දේශපාලන අයිතීන් තිබෙනවා. මදක් සිතා බලන්න, මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියක් වන ජනතාවට හඩක් ඉදිරිපත් වන, තමන්ගේ අයිතීන් ඉදිරිපත් වන, දුක පිළිබඳව ජනතාව දැනුම්වත් කිරීමට ඒ අයිතිවාසිකම් අහිමි වනවිට බරපතල තර්ජනයක් ජාතික ආරක්ෂාවට සිදු වනවාද? රතුපස්වල ජනතාව ඉල්ලුවේ පිරිසිදු පානීය ජලයයි. නමුත් ඔවුන්ට ලබා දුන්නේ ටී 56 උණ්ඩ වරුසාවක්. ධීවර ප්‍රජාවගේ අයිතීන් ඉල්ලා ධීවර ප්‍රජාව මහ පාරට බහින විට ඒ අයට ලැබුනේ වෙඩිපිට වෙඩි පහර එල්ල වී මේ රටේ ජනතාවගේ සමාජීය දේශපාලන අයිතිය සම්පූර්ණව විනාශ කිරීමක්. ජාතික ආරක්ෂාව සියයට සියයක්ම ශක්තිමත් වන්නට නම් මේ රටේ ජීවත් වන පවුල් ලක්ෂ 61 ම පුරවැසියන් ලක්ෂ 220 ඒ අය සතුව ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව අවංක සිතුවිලි තිබිය යුතුයි. යම් කිසි ජන කොට්ඨාසයකට සිතු‍ණොත් අපට ලැබෙන්නේ කුඩාම්මාගේ සැලකිල්ල, අපව මර්දනය කරනවා, අපට කොන්කරනවා යන හැඟීම් ඇතිවුවහොත් එවිට ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිමත් වන්නේ නැහැ.
වත්මන් ලෝකයේ ක්‍රියාත්මක වන නූතන ත්‍රස්තවාදය යුද ටැංකි හරහා මල්ටි බැරල්, මිග් යානා, කෆීර් යානා, බෙල් හෙලිකොප්ටර් යානා හරහා ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. එක පුද්ගලයකුට පුළුවන් ජන සමාජයක් විනාශ කරන ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන් සිදු කරන්නට. ඒ ත්‍රස්තවාදය මැඩ පවත්වන්නට නම් සෑම ජන කොට්ඨාශයකටම විශ්වාසයක් තිබිය යුතුයි. ත්‍රස්තවාදය කුමන ආගමක්, කුමන ජාතියක් ක්‍රියාත්මක කළත් මෙය නොහබිනා ක්‍රියාවක්. මේ පිළිබඳව අපි ආරක්ෂක අංශ වලට තොරතුරු ලබා දිය යුතුයි යන හැඟීම රටේ සෑම පුරවැසියකුටම ඇති විය යුතුයි.
ඉදිරියේදී ජාතික ආරක්ෂාව සපයන්නේ මිලිටරි හයියෙන් පමණක් නොවෙයි. බුද්ධි අංශ වලට ලැබෙන තොරතුරු නිවැරැදිව අධ්‍යනය කර අපට හැකිනම් ඒ වැරදි විදියට හිතන ඇත්තන්ව ජනතාවගෙන්ම ලැබෙන තොරතුරු මත අල්ලා ගන්නට එතැනදී ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු වනවා. බුද්ධි අංශයට තොරතුරු ලැබෙන මාර්ග ශක්තිමත් කළ යුතුයි. රට විනාශ කරන්නට හොඳ නෑ, මෙම ක්‍රියාවන් වැරදිය යන හැඟීම සියලුම ජාතීන්ට ආගමිකයින්ට ඇතිවූ විට ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු වනවා. පල්ලි, කොවිල්, දේවස්ථාන විනාශ කිරීම තුළින් ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්නට බැහැ. ලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ උතුම් බුදු දහමේ නිර්ව්‍යාජ නිර්මල ප්‍රතිපත්ති හරියාකාරව මහ පොළොවේ ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් තුළ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්නට පුළුවන්. සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා කියන විට ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු වනවා. සිංහල බෞද්ධ අපේ රටේ බෞද්ධකම අනුගමනය කරමින් සැබෑ බෞද්ධ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරමින් සෙසු ජාතීන් ආගම් ආරක්ෂා කරන විට ඒ අයටත් මේ රටේ සහෝදර පුරවැසියන් යන හැඟීම ඇති වන ආකාරයට අපගේ සිංහල බෞද්ධ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් තුළින් සැබෑ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු වනවා.
ජාතික ආරක්ෂාව, මිලිටරි ආරක්ෂාව, ආර්ථික ආරක්ෂාව, සමාජීය ආරක්ෂාව සහ දේශපාලන ආරක්ෂාව සෑම ආරක්ෂාවක්ම ලබා දීමේ හැකියාව, දක්ෂතාවය, කළ පුරුද්ද, දැක පුරුද්ද මා සතුවනවා. නොවැම්බර් මාසයේදී මෙරට දේශපාලන ඉතිහාසයේ දැවැන්තම පෙරළිය සිදුකර පුංචි මිනිසා රජ කරවන යුගය, මෙරට අතිමහත් බහුතරය කිරුල පළන්දන යුගය ඔබ ආරම්භ කරන විට මෙරට ජාතික ආරක්ෂාව සෑම අතින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පූර්ණ වගකීම මා භාර ගන්නවා කියා වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කරනවා.
2025 දී රටේ ‘සැමට සෙවණ’ ලබා දීමේ වැඩසටහන අප ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පියවර 4 ක් යටතේයි. එහි පළමු පියවර වන්නේ උදා ගම්මාන 2,500 ක් ඉදිකිරීමයි. දෙවන පියවර උදා ගම්මාන 5,000 ක් ඉදිකිරීමයි. තුන්වන පියවර උදා ගම්මාන 10,000 ක් සහ සිව්වන පියවර නැවත උදා ගම්මාන 2,500 ක් ඉදිකිරීමයි.  මෙසේ පියවර 4 කින් වසර 2025 වන විට රටේ උදා ගම්මාන 20,000 ක් ඉදි කර ජාති, කුල - මල, පන්ති, පක්ෂ, පාට භේදයෙන් තොරව මාතෘ භූමියේ ‘සැමට සෙවණ’ ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන බව මා සතුටින් ප්‍රකාශ කරන්නට කැමතියි.
අපගේ පළමු පියවර වූ උදා ගම්මාන 2,500 ඉලක්කය අවසන් කිරීමට අප අපේක්ෂා කළේ මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසය අග වන විටයි. නමුත් එම ඉලක්කය ජූනි මාසයේදීම අවසන් කිරීමට අපට හැකි වුණා. රටේ ඉදිවන 2,500 වන උදා ගම්මානයට ජුනි මාසයේ 15 වනදා මුල්ගල තබා අප වැඩ ආරම්භ කළා. එසේ කිරීමට හැකි වුණේ නිවාස, ඉදිකිරීම සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ සහ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සිටින ඉතාම දක්ෂ නිළධාරීන් නිසයි. එය අප ලැබූ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක්. අපගේ ඉලක්කය කල්වේලා ඇතිව ජයගන්නට හැකි වීම  පිළිබඳව මා බොහෝ සෙයින් සතුටට පත්වනවා.
අද වන විට රට පුරාම ශීඝ්‍රගාමී නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. මේ වන විට රට තුළ උදා ගම්මාන 2,553 ක වැඩ කටයුතු අප ආරම්භ කර තිබෙනවා. අපගේ උදා ගම්මාන නිවාස වැඩසටහනේ පළමු පියවර තුළ අප ඉදි කරන්නේ තනි මහලේ නිවාසයි. නමුත් රටේ පවතින ඉඩම් සම්පත සීමා සහිත බැවින් දෙවන, තුන්වන සහ හතරවන පියවර අප ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ‘තට්ටු නිවාස’ වැඩපිළිවෙල යටතේයි. ඒ අනුව එක ඉඩමක අනු පවුල් දෙක තුනකටම නිවාස ඉදිකෙරෙනවා. එලෙස රටේ සීමා සහිත වූ භූමිය වඩාත් ඵලදායිව හා විධිමත්ව ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් අප ‘සැමට සෙවණ’ ලබා දෙන්නට කටයුතු කරනවා. 
"යළි පිබිදුනු ගම් උදාව" වැඩසටහන යටතේ යහපාලන රජය ජනතා අයිතියට පත්කළ 257 වන උදා ගම්මානය වන්නේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදි වූ “ශ්‍රීමත් ඇලික් අලුවිහාරේගම” උදා ගම්මානයයි. මෙම උදා ගම්මානය අංග සම්පූර්ණව නිම කිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 306 ක් පමණ වැය කර තිබෙනවා. නව නිවාස 23 කින් සමන්විත වන මෙම උදා ගම්මාන දෙක පිරිසිදු පානීය නළ ජලය, විදුලිය, ප්‍රවේශ මාර්ග හා විධිමත් අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියක් ඇතුළු සියලු යටිතල පහසුකම් වලින් සමන්විතයි.