"ඉන්න හිතෙන රටකට" ජාතියේ ඉදිරි මග සඳහා විමසුම සහ පිවිසුම එළිදකී

දේශයේ උගතුන්, විද්වතුන්, බුද්ධිමතුන්, වෘත්තිකයන් සහ සමාජ ක‍්‍රියාකාරින් ඇතුළු පිරිසකගේ අදහස් හා යෝජනා පරිදි යකඩ මිනිසුන්ගේ එකතුවක් ඔස්සේ සැකසුණු ජාතියේ ඉදිරි මග සඳහා විමසුම සහ පිවිසුම "ඉන්න හිතෙන රටකට" තිරසර ලියවිල්ල, අද දින (27) මහාසංඝරත්නයේ ආශීර්වාද මධ්‍යයේ මහානගර ඇමති චම්පික රණවක මැතිතුමා ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන් සහ විද්වත් වෘතිකයින් රැසකගේ සහභාගිත්වයෙන් නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී ජනගත කෙරුණි.