ගෝඨා හොර ජන්ද දැම්මේ නෑ - ගම්මන්පිල

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා 2005 දී ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු නොවෙමින් ජනාධිපතිවරණයේ දී සිය ඡන්දය පාවිච්චි කළ බවට ආණ්ඩුවේ මාධ්‍ය විසින් දැවැන්ත ප්‍රචාරයක් සිදු කරන බවත් ඒ නිසා මේ පිළිබඳ ඇත්ත රටට ප්‍රකාශ කළ යුතු බව පා.ම උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසයි.
එහිදි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ මෙවැන්නකි,
“1992 දී ඇමෙරිකාවේ නිත්‍ය නේවාසිකයෙකු බවට පත් වුණත් ඇමෙරිකාවේ පුරවැසියෙකු බවට පත් වුණේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඇමෙරිකාවේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියෙක්. ඒ නිසා සැම වසරකම මැදමුලන නිවසේ ඡන්දදායක ලැයිස්තුව පුරවන විට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නමත් ලැයිස්තුවට ඇතුලත් කරන්න ගෘහ මූලික විධියට චමල් රාජපක්ෂ මහතා කටයුතු කළා. මොකද බැරි වෙලාවත් ඡන්දයක් පැවැත්වෙන විට ගෝඨාභය මහතා ලංකාවේ සිටියොත් ඔහුට තමන්ගේ ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට අවස්ථාව තිබිය යුතු නිසා.
ගෝඨාභය මහතා ඇමෙරිකාවේ පුරවැසියෙකු වන්නේ 2003 වසරේ දී. එබැවින් 2005 ජනාධිපතිවරණයට භාවිතා කළ ඡන්දදායක ලැයිස්තුවේ ගෝඨාභය මහතාගේ නම තිබෙනවා. නමුත් ජනාධිපතිවරණය වන විට ඔහු ඇමෙරිකානු පුරවැසියෙකු වීමෙන් ලංකාවේ පුරවැසිභාවය අහෝසි වී තිබුණා.
මේ තමන්ගේ අයියා තරග කරන ජනාධිපතිවරණය. ඡන්ද හිමි නාමලේඛණයේ තමන්ගේ නම තිබෙනවා. නමුත් තමන් තවදුරටත් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු නොවන නිසා මේ විනය ගරුක නීති ගරුක මල්ලි තමන්ගේ. ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමෙන් වැලැකි සිටිනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි ගෝඨාභය මහතාගේ නම ඡන්ද නාම ලේඛණයේ තිබුණු බවට චෝදනා නැගුවාට ඇත්තෙන්ම ඡන්දය පාවිච්චි කළ බවට කිසිවෙක් චෝදනා නගන්නේ නැත්තේ.
එජාපය මඩක් කර ගන්න හැදූ සිදුවීම ගෝඨාභය මහතා කෙතරම් නීතිගරුක පුද්ගලයෙකු ද කියන එක ප්‍රදර්ශනය කරන සාධකයක් වී තිබෙනවා. මේ සිදුවීම මතු කළාට ආණ්ඩුවේ පචමෝල් හිමියනි, ඔබට පින්!” යනුවෙන් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය