හදිසි නීතිය දීර්ඝ නොකෙරේ

හදිසි නීතිය දීර්ඝ නොකරන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය කියයි.
රජයේ නිලපුවත් වෙබ් අඩවියට අඳහස් දක්වමින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයේ අධ්‍යක්ෂ බ්‍රිගේඩියර් සුමිත් අතපත්තු මහතා සඳහන් කළේ, හදිසි නීතිය දීර්ග කර නොමැති බවත් මහජන ආරක්ෂාව සඳහා දිස්ත්‍රික්කවල යොදවා ඇති හමුදාව පොලීසියේ සහාය සඳහා කටයුතු කරන බවත් ය.