ඉදිරි වසර තිහ තුළදී ලෝක ජනගහනය බිලියන දෙකකින් ඉහළ යනු ඇතැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසයි

එම සංවිධානය  නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවකට අනුව වර්තමානයේ බිලියන හතයි දශම හතක් වන ලෝක ජනගහනය වසර 2050 වන විට බිලියන නවයයි දශම හතක් දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.  ලෝක ජනගහනයේ අනාගතය 2019 යන මැයෙන් එම සංවිධානයේ ආර්ථික සහ සමාජ කටයුතු පිළිබද ජනගහන අංශය නිකුත් කළ එම වාර්තාවට අනුව මෙම ශතවර්ෂය අවසන්වන විට ලෝක ජනගහනය බිලියන 11 ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇත.  මෙතැන් සිට වසර 2050 දක්වා කාලය තුළදී ගෝලිය ජනගහනයේ එම වර්ධනයට  රටවල් නවයක් අඩකට වඩා වැඩි දායකත්වයක් ලබා දෙනු ඇතැයි පුරෝකථනය කෙරේ.  ඉන්දියාව. නයිජීරියාව. පකිස්ථානය. කොන්ගෝ ජනරජය. ඉතියෝපියාව. ටැංසානියාව. ඉන්දුනීසියාව. ඊජිප්තුව සහ ඇමරිකාව එම රටවල් වෙයි.