දිවයිනේ නිරිතදිග කොටසේ වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීම තවදුරටත්, සුළගේ වේගයේ වැඩිවීම (විටින් විට හමන පැ.කි.මී. 60 දක්වා) - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුව

දිවයින හරහා විශේෂයෙන් උතුරු, උතුරු මැද, වයඹපළාත්වලත් ත්‍රිකුණාමලය, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවලත් සුළගේ වේගයේ වැඩිවීම (විටින් විට හමන පැ.කි.මී. 60 දක්වා) සහ දිවයිනේ නිරිතදිග කොටසේ වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීම තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වේ. බස්නාහිර, මධ්‍යම,සබරගමුව, දකුණු සහවයඹ පළාත්වලත් මන්නාරම සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ. බදුල්ල, අනුරාධපුරය, වවුනියා, කිලිනොච්චිය සහ මුලතිවු දිස්ත්‍රික්කවල වැසි වාර කිහිපයක් ඇති විය හැක. අම්පාරසහ මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කවල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00 න් පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. සබරගමුව පළාතේ සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථාන වලට මි.මී. 150 පමණ ඉතා තද වර්ෂාපතනයන්ද, බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත්වලත් මහනුවර සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථාන වලට මි.මී. 100 ට වැඩි තද වර්ෂාපතනයන්ද, වයඹ පළාතේත් මන්නාරම සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථාන වලට මි.මී. 50 ට වැඩි තරමක තද වර්ෂාපතනයන්ද ඇති විය හැක. ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තදසුළං ඇතිවිය හැක. අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කරගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.