වැඩවර්ජනයට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදයේ සහය නෑ

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ක්‍රියාත්මක කරන වෛද්‍ය වැඩවර්ජනයට කිසිඳු සහයක් නොදක්වන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය සඳහන් කරයි. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ වැඩවර්ජනය අසාධාරණ හා යුක්ති සහගත නොවන එකකැයිද එය දේශපාලන අරමුණක් උදෙසා සිදු කරන්නකැයිද රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදයේ ලේකම් වෛද්‍ය නිරෝෂණ ප්‍රේමරත්න මහතා කීය. මෙම වැඩවර්ජනය අතිශය අසාර්ථක එකක්වන අතර රෝහල් බහුතරයක කටයුතු අද සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවනු ඇතැයි ද ලේකම්වරයා පැවැසීය.