අරුවක්කාලුවට කසල ගෙනා ටිපර් 4කට ප්‍රහාරයක්

අරුවක්කාලු කසල අංගනයට කසල ප්‍රවාහනය කරමින් තිබු ටිපර් හතරකට අද (21) අලුයම කිසියම් පිරිසක් පහර දී ඇති බව වාර්තා වේ.
මෙම ප්‍රහාරය එල්ලවි ඇත්තේ පුත්තලම පැරණි මන්නාරම මාර්ගයේ 4 කනුව ආසන්නයේදීය.
මහමග රැදි සිටි පිරිසක් තම ටිපර් රථ වලට පහර දීම සිදුවු බවත් ටිපර් රථ වලට පහර දුන් පිරිස් විසින් තමන්ටද පහර දීමට එයින් එලියට ඇද ගැනිමට උත්සහ කළ බව එහි රියදුරන් පොලිසියට සඳහන් කර ඇත.
ඊයේ (20) රාත්‍රියේ අරුවක්කාලු කසල අංගනය වෙත කසල ප්‍රවාහන සඳහා කොළඹ සිට ටිපර් රථ 29 ක් පැමින තිබු අතර එයින් හතරකට මෙසේ ප්‍රහාරය එල්ල වී ඇති බව සඳහන්