පොහොට්ටුවේ පෝස්ටර් හම්බන්තොටින් ඉවත්කරයි

මෙවර ජනපතිවරණය ඉලක්ක කරමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදර්ශනය කර ඇති සියලුම පෝස්ටර්, දැන්වීම් හා කටවුට් ඉවත්කිරිමට කටයුතු කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
ඒ අනුව හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති සියලුම පෝස්ටර්, කටවුට් හා දැන්වීම් ඉවත් කරන ලෙස එම දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන්ට උපදෙස් දුන් බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.
ඒ සඳහා පළාත් පාලන නියෝජිතයන් එකඟ වූ බවත් අද දිනයේදීම ඔවුන් එම කටයුතු ආරම්භ කළ බවත් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය. ඉදිරියේදී මෙම වැඩසටහන අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවලද ක්‍රියාත්මක කරන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් මෙවර ජනපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ප්ලාස්ටික්, පොලිතීන් හා පොස්ටර් භාවිතයෙන් තොරව සිදුකරන බවට පක්ෂ සම්මේලනයේදී ප්‍රකාශකළ බවත් එය මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිපත්තියක් බවත් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේය.
කෙසේ වෙතත් එය ක්‍රියාත්මක කිරිමේදී බිම් මට්ටමේදී ගැටලු කිහිපයක් පැනනැගී ඇති බවත් එම ගැටලු විසඳා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සම්පූර්ණයෙන්ම පරිසර හිතකාමී ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.