ස්වාධීන අපේක්ෂකයන්ගේ විකල්පයේ සහය අජිත් කොලොන්නේට

ශ්‍රි ලංකාවේ වඩාත් කතාබහට ලක්වෙන පෙරලිකාර චරිතය ලෙස මේ වන විට ආචාර්ය අජිත් කොලොන්නේ පත්ව තිබේ. ස්වාධීන කණ්ඩායමක් වන ලීඩ් ලංකා කණ්ඩායම විසින් සිදුකරන ලද සමීක්ෂණයකට අනුව අන්තර්ජාල පරිශිලිකයින් විශාල ප්‍රමාණයක් තම ඉදිරි ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස ආචාර්ය අජිත් කොලොන්නේ මහතාව තෝරා ඇති අතර ගණිතඥයෙක් සහ හිටපු බුද්ධි අංශ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ලෙස ඒ මහතා කෙරෙහි දිනෙන් දින ජනතාව විශ්වාසය පලකරමින් සිටී. 

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ පාසැල් දේශන 850 ක් තමන්ගේ වියදමින් පවත්වා ඇති ඒ මහතා ශ්‍රී ලංකා හමුදාවන් සහ පොලිසිය තුල විශිෂ්ඨ කීර්තිනාමයක් දිනා ඇත. 

සමීක්ෂණ ලින්ක් එක බලන්න. www.leadlanka.org/nominee/dr-ajith-rohana-colonne-2