ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය අත්හැරීමට අදාළ දෙවැනි ලැයිස්තුවෙත් ගෝඨාගේ නම නෑ

ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය අත්හැරීමට අදාළව ඇමෙරිකානු ෆෙඩරල් රෙජිස්ටර් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ නවතම ලැයිස්තුවේද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නම ඇතුළත් නොවේ.
ඊයේ (15දා) ඇමෙරිකානු ෆෙඩරල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ජුනි 30 දා යින් අවසන් කාර්තුව සඳහා ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය අත්හළ පුද්ගලයන්ගේ නම් ප්‍රකාශයට පත් කළේය.
මේ වසරේදී ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කළ පුද්ගලයන්ගේ පළමු කාර්තුවට අදාළ නම් ලැයිස්තුව මීට පෙර නිකුත් කළත් එහිද ගෝඨාගේ නම සඳහන් නොවුණි.
මේ පිළිබඳව මීට පෙර අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා සඳහන් කළේ දෙවැනි ලැයිස්තුවේ (එනම් ඊයේ නිකුත් කළ ලැයිස්තුවේ) ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නම සඳහන් විය යුතු බවයි.
ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය අත්හළ පුද්ගලයන්ගේ මීළග නම් ලැයිස්තුව නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් වීමට නියමිතය.
කෙසේ වෙතත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මැයි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රයක් ලබාගත් බවත් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව මීට පෙර සඳහන් කළේය.