සබරගමුව, මධ්‍යම, දකුණු සහ බස්නාහිර පළාත්වල වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවේ. වයඹ පළාතේ සිහින් වැසි ඇති විය හැක. - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුව

සබරගමුව, මධ්‍යම, දකුණු සහ බස්නාහිර පළාත්වල වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවේ. වයඹ පළාතේ සිහින් වැසි ඇති විය හැක. උතුර, උතුරු මැද, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල තැනින් තැන සවස 2.00 න් පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැක. අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.