දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශයේ සුළඟේ වේගය පැ.කි.මී. 70-80දක්වා ක්ෂණිකව ඉහල යාහැකියි - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුව

බස්නාහිර, දකුණ, සබරගමුව,උතුරුමැද, වයඹ, උතුර සහ මධ්‍යමපළාත්වලත් ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේත් සුළඟේ වේගය පැ.කි.මී. 70-80දක්වා ක්ෂණිකව ඉහල යාහැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුව පවසයි. දිවයින හරහා විශේෂයෙන් බස්නාහිර, දකුණ, සබරගමුව,උතුරුමැද, වයඹ, උතුර සහ මධ්‍යමපළාත්වලත් ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේත් සවස 2.00 පමණ සිට සුළඟේ වේගය පැ.කි.මී. 70-80දක්වා ක්ෂණිකව ඉහලයාමේ හැකියාවක් පවතී. බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, දකුණු සහ වයඹ පළාත්වලවිටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත්වලත්ගාල්ල සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථාන වලට මි.මී. 100ට වැඩි තද වර්ෂාපතනයන්අපේක්ෂා කල හැක. වයඹ පළාතේත් කොළඹ, ගම්පහ, මාතර සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථාන වලට මි.මී. 75 ක පමණ තරමක තද වර්ෂාපතනයන් ඇතිවිය හැක. මන්නාරම සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කවල සිහින් වැසි ඇති විය හැක. ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවනවිට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තදසුළං ඇතිවිය හැක.  අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කරගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගත යුතු බව එම දෙපාර්තමෙන්තුව දන්වා සිටී.