"රාජකීය ඉතිහාසය" ග්‍රන්ථය යළි මුද්‍රණය කර පිළිගැන්වීම සහ විද්‍යාලයට පාසල් උපකරණ ලබාදීමේ උත්සවය අගමැතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

"රාජකීය ඉතිහාසය" ග්‍රන්ථය යළි මුද්‍රණය කර පිළිගැන්වීම සහ 1960 දශකයේ රාජකීය ආදී ශිෂ්‍යයන් විසින් එම විද්‍යාලයට පාසල් උපකරණ ලබාදීමේ උත්සවය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (10) කොළඹ, බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විණි.
එම අවස්ථාවට සංවර්ධන උපායමාර්ග සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම, රාජකීය විද්‍යාලයේ විදුහල්පති බී.ඒ අබේරත්න යන මහත්වරුන් පුමුඛ ආදි ශිෂ්‍යයින් හා වර්ථමාන ශිෂ්‍යයින් ඇතුළු ආරාධිතයින් රැසක් සහභාගිවී සිටියහ.