චීන කාන්තාවක් මුහුදේ ගිලෙයි

මාතර, මඩිහ ප්‍ර දේශයේ සංචාරක හෝටලයක ලැගුම් ගෙන සිටි වයස අවුරුදු 30ක් වූ චීන ජාතික කාන්තාවක් මඩිහ මුහුදේ දිය නාමින් සිටියදී ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇතැයි පොලීසිය පවසයි.
දියේ ගිලී අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් මාතර රෝහලට ඇතුළත් කිරීමේදී ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත. මාතර පොලීසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි. මෙසේ ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත්තේ අවුරුදු 30ක් වන කාන්තාවකි.