නිදහස් පක්ෂයෙන් ඈත්වීමට හේතුව මහින්ද කියයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයෙන් ඈත් වීමට සිදුවූයේ පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය සමඟ ආණ්ඩුකළ නිසා බවත් නිදහස් පක්ෂය මේ වන විට ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් ව ඇති හෙයින් එක්ව කටයුතු කිරීමේ බාධාවක් නැති බවත් හිටපු ජනපති, විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවැසීය.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය නියෝජනය කරන පළාත් පාලන ආයතනවල ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරු, උප සභාපතිවරුන් හා ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් (09දා) විජේරාම නිවසේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවූ අවස්ථාවේදී මේ බව පැවැසීය.
ප්‍රගතිශීලී සැම දෙනාගේම බලාපොරොත්තුව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ ආණ්ඩුව පරාය කිරීම බැවින් ඒ සඳහා සැමදෙනාම එක්වී කටයුතු කළයුතු බවද විපක්ෂනායකවරයා පැවැසීය.