මෝර කරවල වේලන්න ඇසිඩ් ගහනවා - විජිත් විජයමුනි සොයිසා

මෝර කරවල වේලීම සඳහා ඇසිඩ් භාවිත කරන බවත් කිරි මෝල කරවල සුදු පැහැයට දිස්වන්නේ ඇසිඩ් නිසා බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත් විජයමුනි සොයිසා මහතා පැවැසීය.
පාර්ලිමේන්තුවේදී (08) අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව පැවැසීය.
කිරිමෝර කරවල භාවිත කිරීම මගින් කිරිදෙන මව්වරුන්ටත් කිරි එරෙන බව ගම්වල මතයක් පවතින බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.