සෝමාවතියේ වී වගා කළ ‍ගොවීන් ඉවත් කරයි

පොළොන්නරුව ජල ගැලුම් නිම්න ජාතික වනෝද්‍යානයේ සහ  සොමාවතිය ජාතික වනෝද්‍යානයේ නීති විරෝධීව ඇතුළු  වී  පරිසරයට හානි වන ආකාරයට කුඹුරු වගා කළ පුද්ගලයින් 149 දෙනෙකු ඉන් වහා ඉවත් කරන ලෙස පොළොන්නරුව ප‍්‍රධාන මහේස්ත‍්‍රාත් අසංක අසේල ද සිල්වා මහතා ඊයේ (01දා)  දින පොළොන්නරුව අඩවි ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට නියෝග කළේය.

ජල ගැලුම් නිම්න ජාතික වනෝද්‍යානයේ  සහ සොමාවතිය ජාතික උද්‍යානයේ ඇති කුඹුක්, මී,  පලු, වීර ඇතුළු වටිනා ශාක විනාශ කරමින් එහි සිටින වන සතුන්ටද හානිවන අයුරින් කලක සිට වී වගා කළ මෙම පුද්ගලයන්ට එරෙහිව රජයේ ඉඩම් සන්තකයේ ආපසු පවරා ගැනීම පනත යටතේ පොළොන්නරුව අඩවි ආරක්ෂක කාර්යාලය මගින් අධිකරණයේ නඩු ගොනු කර තිබිණි.

 එම පනත යටතේ සොමාවතිය ජාතික  වනෝද්‍යානයේ නීති විරෝධීව වී වගා කළ 219 දෙනෙකු සඳහා නඩු පවරා තිබිණ.

ඩබ්.ඒ. පියතිලක