රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් 16, 800 අද රාජ්‍ය සේවයට

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් 16, 800 කට අභ්‍යාසලාභී පුහුණු නිලධාරීන් ලෙස අලුතින් පත්වීම් ලබාදීමේ සමාරම්භක උත්සවය 2019 ජුලි 30 වැනිදා අද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලිය ගහ මන්දිරයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.
විපක්ෂයේ ඇතැම් පිරිස් සිය දේශපාලන අභිමතාර්ථ මුදුන් පමුණුවා ගැනීමේ අභිලාෂයෙන් විවිධ වැරදි ප්‍රචාර ගෙන ගියත්,කිසිදු දේශපාලන මැදහත්වීමකින් තොරව, විනිවිදභාවයකින් උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීමේ වැඩසටහන සිදුකරන බවත්, ඒහි සමාරම්භය අද දිනයේ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු වන බවත් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ සංවර්ධන සන්නිවේදන ඒකකය පවසයි.
ඒහිදී සැලසුම්කළ පරිදි උපාධිධාරීන් 16,800 කට පත්වීම් ලබාදීමට නියමිතයි. අරලිය ගහ මන්දිරයෙ දී, කොටසකට ලබාදීමට නියමිතව ඇති අතර, සෙසු පත්වීම් දිප ව්‍යාපත්තව ලබාදීමට නියමිතව ඇත. මෙම වැඩසටහන තුළ විපක්ෂය පවසන ආකාරයෙන් බාහිර උපාධිධාරීන්ට අඩු සැලකිල්ලක් දක්වා නොමැති බව සඳහන් කරයි.