මාතලේ පත්‍ර කලා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ධුරයට ලංකාදිප මාතලේ වාර්තාකරු මහේෂ් කිර්තිරත්න පත් වෙයි

මාතලේ පත්‍ර කලා සංගමයේ 2019/2020 වසර සදහා ප්‍රධාන ලේකම් ධුරයට මාතලේ ලංකාදිප වාර්තාකරු මහේෂ් කිර්තිරත්න මහතා පසුගියදා තේරි පත් විය.
මාතලේ දි පැවති නිලවරණයේදි ඒ මහතා මෙසේ තේරි පත් වු අතර මහේෂ් කිර්තිරත්න මහතා මාතලේ ඕවිලිකන්ද මහා විද්‍යාලයෙන් හා ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලබා පසුව කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ජන සංනිවේදනය ඩිප්ලෝමාවද ලබා ගෙන ඇත.
මාතලේ මහ රෝහල් සංවර්ධන කමිටුවේ සාමාජිකයකු සහ මාතලේ ශ්‍රි පුණ්‍යවර්ධන සමිතියේ පාලක කාරක සභාව නියෝජනය කරන කිර්තිරත්න මහතා වසර 10ක ආසන්න කාලයක් වෘත්තියෙන් මාධ්‍යවේදියෙකු ලෙස කටයුතු කරමින් සිටියි.