අගෝ.12 පෙර අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිඅපනයනය කරන්නැයි නියෝග

කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපය පරිශ්‍රයේ ගබඩාකර තිබෙන අපද්‍රව්‍ය තොගය ලබන අගෝස්තු 12 වන දින හෝ ඊට පෙර කඩිනමින් ප්‍රතිඅපනයනය කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය හේලීස් ෆ්‍රී සෝන් සමාගමට නියෝග කර තිබේ.
එසේ කඩිනමින් එම අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිඅපනයනය කිරිමට පියවර නොගතහොත් සමාගමට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවද ආයෝජන මණ්ඩලය පවසයි.
හේලිස් සමාගම කොළඹ වරායෙන් අපද්‍රව්‍ය අඩංගු කන්ටේනර් 130 ක් මුදාගෙන ඇති බවද එම අපද්‍රව්‍ය කටුනායක වෙළඳ කලාපයේ පරිශ්‍රයක ගබඩා කර තිබේ.