තොරතුරු දැනගැනීමට රටේ ජනතාවට අයිතියක් තිබෙනවා - ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන

තොරතුරු දැනගැනීමට රටේ ජනතාවට අයිතියක් ඇතැයි ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය හා ජනමාධ්‍ය කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතා ඊයේ (25) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති සම්මන්ත්‍රණයක දී පැවසීය.
ජනතාවට මෙම පනත හරහා විශාල බලයක් හිමිවනු ඇතැයි ද, ඒ තුළින් ජනතාව හා රජය අතර විනිවිදභාවයක් ඇති කිරීමට හැකි වන බව ද ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ස්වේච්ඡා තොරතුරු අයිතිවාසිකම් නිළධාරීන් ලෙස පත් කර ඇති තරුණ තරුණියන් අමතමින් අමාත්‍යවරයා කීය.
තොරතුරු දැනගැනීමට ඇති අයිතිය පිළිබඳව තවමත් ජනතාව වෙත හරි හැටි දැනුමක් නොමැති බවත්, මෙම නිලධාරීන් හරහා තොරතුරු දැනගැනීමට ඔවුන්ට බලයක් ලැබෙනු ඇතැයි ද ඒ සඳහා ග්‍රාමීය ජනතාව දැනුවත් කිරීම ද සිදු කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු
කරන බව ද විජේවර්ධන මහතා සදහන් කළේය.
තොරතුරු ලබාගැනීම සදහා තාක්ෂණය අවශ්‍ය බවත්, මෙම ස්වේච්ඡා නිලධාරීන් හට ඉදිරියේ දී හැදුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමට හා ඔවුන්ට ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන ලබා දීමට යෝජනා වී ඇති බවත්, පැවසූ අමාත්‍යවරයා ඉදිරියේ දී මෙම කාර්යයන් සිදු කරගෙනයාමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් පැවසීය.