අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, හෙට්ටිපොල ප්‍ර‍දේශයේ සංවර්ධන වැඩසටහන් රැසක්

බරම්පොල – හමන්නාපහුව මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු ඇරඹීම, කහටවිල – නුගවෙලගම මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු ඇරඹීම සහ හෙට්ටිපොල සතිපොල විවෘත කිරීම ඇතුළු සංවර්ධන වැඩසටහන් රැසක් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය (20) දින සිදු කෙරිණි. හෙට්ටිපොල නගරයේ පැවැති ජනහමුවට ද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එදින සහභාගි විය.
මෙම අවස්ථාවට බුද්ධ ශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සහ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම්, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලින් බණ්ඩාර, අභ්‍යන්තර ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ. සී. අලවතුවල, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තුෂාර ඉඳුනිල් යන මහත්වරුන් ප්‍රමුඛ දේශපාලනඥයින් ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් විශාල පිරිසක් සහභාගීවී සිටියහ.