බීමත් රියදුරන් 3154ක් අත්අඩංගුවට

දිවයින පුරා බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලීසිය සිදුකරන මෙහෙයුම්වලට අදාළව අද (15දා) අලුයම 6.00 අවසන් වූ කාලසීමාව තුළ බීමත් රියදුරන් 3154ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය පවසයි.
පසුගිය 05දා අලුයම 6.00 සිට මෙම මෙහෙයුම ආරම්භ කර තිබේ. ඊයේ (14දා) අලුයම 6.00 සිට අද (15දා) අලුයම 6.00 තෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බීමත් රියදුරන් සංඛ්‍යාව 279කි.
මෙම මෙහෙයුම මසක කාලයක් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.